De naam Borealis komt uit het Latijn en betekent noords, noordelijk of ‘van het noorden’. We kennen de naam veelal van ‘Aurora Borealis’, wat noorderlicht betekent. De initiatiefnemers en bestuursleden alsmede het overgrote deel van het team van professionals wonen en werken allen in Noord-Nederland. De stichting kan dan ook met recht zeggen: Door het noorden, voor het noorden! Alle professionals die zich verbonden hebben aan Borealis doen dat om in een gezamenlijkheid de missie en visie van de stichting uit te dragen. Het bundelen van onze kennis, het netwerk, het ambacht en de liefde voor muziek dragen bij aan de uitvoering van onze missie en visie in Noord-Nederland. Om het belang van een goede samenwerking vanuit de noordelijke drie provinciën te benadrukken hebben we gekozen voor de naam ‘Borealis’. Van het noorden, voor het noorden!

Stichting Borealis stelt zich tot doel een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor cultuur, cultuureducatie en amateurkunst. Dit doen we middels het creëren, organiseren en stimuleren van artistiek hoogwaardige concerten, culturele activiteiten, festivals en educatie- en kennisontwikkelingsprogramma’s.

0 reacties

Geef een reactie